ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Ισχύς & Δίκαιο στις διεθνείς σχέσεις : Η περίπτωση της Ουκρανίας | Φιλοσοφικοί Διάλογοι | 11/03/2022
01:02:28

Ισχύς & Δίκαιο στις διεθνείς σχέσεις : Η περίπτωση της Ουκρανίας | Φιλοσοφικοί Διάλογοι | 11/03/2022

Ο Μιχαήλ Θεοδοσιάδης (Διδάκτωρ Πολιτικής Θεωρίας και Φιλοσοφίας) και ο Κωνσταντίνος Καράμπελας (Διεθνολόγος – Πολιτικός Αναλυτ...