ΞΥΠΝΑΜΕ ΜΑΖΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΑΖΙ 14 01 2021 ΜΕΡΟΣ Ε – Γεώργιος Χρηστίδης & Παναγιώτης Πασχαλίδης
24:12

ΞΥΠΝΑΜΕ ΜΑΖΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΑΖΙ 14 01 2021 ΜΕΡΟΣ Ε – Γεώργιος Χρηστίδης & Παναγιώτης Πασχαλίδης

O Γεώργιος Χρηστίδης, αναπληρωτής καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής του Τμήματος Βαλκανικών, Ανατολικών & Σλαβικών ΠΑΜΑΚ και ο Πα...