Λίγα χιλιόμετρα έξψ από την κατερίνη και δίπλα στην Εθνική Οδό Κατερίνης - Θεσσαλονίκης
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ